banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands

Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto's in groter formaat te tonen.]

Ringmus (Passer montanus)

Line

Klikhier voor het geluid van de vogel.

Passer montanus Ringmus

De Ringmus heeft een bruin kapje, de Huismus een grijs.

Deze vogel is nauw verwant aan de huismus, maar bij mij in de tuin veel talrijker. Het is een echte plattelandsvogel, die in tegenstelling tot zijn familielid de steden mijdt. Het is een vogel die ook in groepen leeft, maar de groepen zijn meestal veel kleiner dan die van de huismus. De twee lijken sprekend op elkaar, maar zijn toch gemakkelijk te onderscheiden: de bovenkant van de kop van dehuismus is asgrijs, die van de ringmus diepbruin. Ook lijkt de ringmus een witte band om de nek te hebben, vandaar de naam. Bij de huismus is deze band valer en vooral aan de achterzijde nauwelijks te zien. De heggemus heet weliswaar mus en lijkt sterk op de echte mussen, maar is in tegenstelling tot de mussen een insecteneter. Hij behoort tot een compleet andere familie: die der heggenmussen.

Passer montanus Ringmus

In de vrije natuur valt de ring niet altijd even goed op.

De ringmus is met zijn lengte van 14 centimeter en een maximaal gewicht van 23 gram net iets kleiner dan de huismus. Hij is een betere vlieger en sommige exemplaren kunnen enige tijd aan bijvoorbeeld een pindanetje hangen. Het mannetje en het vrouwtje zijn nagenoeg eender. De vogel bouwt zijn nest in nestkastjes of in holen en de broedtijd loopt van april tot augustus. In de die tijd worden twee tot drie legsels groot gebracht. Elk legsel bestaat uit ongeveer vijf eieren, die twee weken worden bebroed. Na het uitkomen worden de jongen nog eens twee weken op het nest gevoerd. De vogel komt overal in Nederland voor, met uitzondering van de binnensteden. De ringmus bewoont geheel Europa, met uitzondering van een deel van Zweden en Finland, de Adriatische kust en Griekenland. Er worden voornamelijk zaden gegeten, maar insecten worden ook wel genuttigd.

Passer montanus

In mijn tuin zie je veel meer ringmussen dan huismussen.

Line

De naam van deze vogel in andere talen
Engels Duits Frans Pools Latijn
Tree Sparrow Feldsperling Moineau friquet Mazurek Passer montanus


Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)