banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands

Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto's in groter formaat te tonen.]

Haas / Europese Haas (Lepus europaeus)

Line

Europese haas is beduidend groter dan de konijn. De haas heeft grote oren en flinke en sterke achterpoten.

Lepus Europaeus, de europese haas, is nauw verwant aan het konijn, maar wordt toch in een ander geslacht geplaatst binnen de familie leporidae. Ze zijn voor wie even goed kijkt gemakkelijk van konijnen te onderscheiden door hun lange oren met donkere punten, lange achterpoten en hun formaat, aanzienlijk groter dan wilde konijnen. De haas is vrij algemeen in het enorme gebied van West- en Noord-Europa tot West-Azi‘. Omdat hij graag verse groene planten en scheuten eet, is niet iedereen blij hem te zien, vooral in akkers en tuinen. In de lente worden ze «gek als een maartse haas«, en vechten met elkaar op een manier die aan bokswedstrijden doet denken. Anders dan vaak gedacht wordt gaat het hier niet om gevechten tussen mannetjes maar zijn het vooral vrouwtjes die nog niet bereid zijn tot paren, die zich zo de amoureuze mannetjes van het lijf proberen te houden. Het voortplantingsseizoen is in februari en september; een vrouwtje kan tot drie worpen van 1-4 jongen per jaar produceren - onder gunstige omstandigheden fokken ze als konijnen. Jagers spreken van «het haas« en de 2,5 tot 7 kilo zware volwassen haas is populair om op te jagen. De haas is ook zeer gewild in de keuken maar dan is hij zerker 'het haasje'.

Hazen leven in weilanden en in grote open vlaktes.

Natuurlijke vijanden van de haas zijn de wolf, de vos en (grote) roofvogels. Populaties worden ook bedreigd door ziekten, momenteel vooral EHBS (Europese Bruine-Hazen Syndroom) en historisch door epidemie‘n van tularemie. Voor de konijnenziekte myxomatose zijn ze niet gevoelig. Hazen zijn in de afgelopen eeuw vooral in aantal achteruit gegaan door verlies van habitat, moderne landbouwmachines en pesticiden. Niettemin zijn ze in Nederlandse weilanden nog algemeen.

Hazen hebben een heel andere leefwijze dan konijnen: ze maken geen hol en slapen in een ondiepe uitholling in open land, het leger. Een konijn moet het hebben van een snelle sprint naar dekking; een haas loopt gewoon harder dan alle dieren die hem willen opeten. Hij kan 70 km/uur halen. Konijnenjongen komen naakt, blind en hulpeloos ter wereld, als katjes; jonge hazen hebben een volledige vacht, met hun ogen vanaf dag 1 al open en kunnen meteen lopen. Hazen hebben een plaats in vele culturen en volksverhalen over de wereld. In Nederland kennen we Lampe, uit Van den Vos Reynaerde.

Aan het rennen en springen door het gras...

Line

Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)