banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands

Line
Gardensafari Search


Kramsvogel (Turdus pilaris)

Line

Klikhier voor het geluid van de vogel.

Deze vogel is ťťn keer een week of twee in mijn voortuin geweest en wel in januari 1987. Ik heb de vogel daarna nooit meer gezien. Dit gekleurde lid van de lijsterfamilie bewoont normaliter Oost- en Noord-Europa, hoewel zo nu en dan een broedgeval in Nederland wordt gemeld. Volgens de boekjes een gezellig vogel. Dat gold niet voor het exemplaar in mijn tuin, want hij deed driftige pogingen andere vogels uit de tuin weg te houden. Vooral koperwieken, merels en vinken vond hij ongewenste vreemdelingen. Het dier was erg gek op de door mij verstrekte appels.

De kramsvogel is net iets groter dan de merel en ook iets forser. Bij een lengte van 26 centimeter weegt hij zo'n 100 gram. Hoewel een enkele maal broedend in Nederland aangetroffen, is dit vooral een wintergast. Mannetjes en vrouwtjes zijn gelijk. In het broedgebied worden vaak 2 broedsels per jaar grootgebracht, soms in kolonies. Daartoe wordt een nest in bomen gebouwd, waarin 5 tot 6 eieren worden gelegd. Zowel broedtijd als nesttijd zijn net als bij de merel zo'n twee weken ieder. De vogel overwintert in Nederland vaak in parken en bossen en stads- en dorpsranden. Het dier bewoont geheel Europa en verblijft 's zomers zelfs op IJsland. Zoals meer vogels uit het dunbevolkte ScandinaviŽ en SiberiŽ kan de vogel zeer weinig schuw zijn.

Line
De naam van deze vogel in andere talen
Engels Duits Frans Pools Latijn
Fieldfare Wacholderdrossel Grive litorne Kwiczol Turdus pilaris


Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)