banier
lijntje
lijntje

Boomkruiper

1 sec / 6 kb

Deze vogel is nog meer dan de boomklever op bomen aangewezen. 's Winters is hij nog nooit op mijn voertafel verschenen. Een ander verschil is dat deze vogel in tegenstelling tot de boomklever alleen langs een stam omhoog kan kruipen. Zijn tamelijk breekbaar uitziende, dunne en ietwat kromme snavel is helemaal ingesteld ophet eten van insecten, die hij onder de bast vandaan probeert te halen. De bovenkant van de vogel is zeker op een donkere stam onopvallend en heeft wat weg van de tekening van de heggenmus, huismus of ringmus. De vogel is dan ook nauwelijks waar te nemen. In mijn tuin is hij het beste te zien als hij een nog tamelijk jonge en geheel witte berk beklimt.

Dit vogeltje is zo'n 12 centimeter lang en weegt slechts 9 gram. De boomkruiper is een standvogel, die dus het gehele jaar aanwezig is. Op de Waddeneilanden kun je 's winters soms de wel trekkende, sterk overeenkomstige soort, de tajgaboomkruiper aantreffen. Het mannetje en het vrouwtje zien er precies hetzelfde uit. Het vogeltje bouwt zijn nest in ondiepe holen en spleten in bomen. Er zijn twee broedsels per jaar, waarbij zo'n 6 eieren per broedsel worden gelegd. De broedtijd is zo'n twee weken en na het uitkomen worden de jongen nog zo'n 16 dagen op het nest door de ouders gevoerd. De vogel houdt van open loofbossen, parken en tuinen. De vogel komt voor van Portugal tot Wit-Rusland, maar niet in het Verenigd Koninkrijk, waar zijn plaats is ingenomen door de tajgaboomkruiper. In Midden-Europa komen beide soorten voor. De vogel is weliswaar niet bijzonder schuw, maar zeer moeilijk waarneembaar door zijn schutkleuren en leeft wat teruggetrokken en onopvallend.

De rups van de eikenpage is slecht voor eiken, maar gelukkig lust de boomkruiper er wel pap van.

De naam van deze vogel in andere talen
Engels Duits Frans Pools Latijn
Shot-toed Treecreeper Gartenbaumlaufer Grimpereau des jardins Pelzacz ogrodowy Certhia brachydactyla


Line

Gardensafari Search
Gardensafari 'Moths and Butterflies' app Gardensafari 'Moths and Butterflies' app voor iPhone.


top of page
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)