banier
lijntje
lijntje

Roek

53 secs / 157 kb / MP3

Voor mensen zoals ik, die wonen in de Achterhoek, een wat merkwaardige vogel. Alle boeken melden dat dit een in Europa sterk bedreigde soort is. In de Achterhoek echter komt de vogel nog zeer veel voor, en is niet zelden een plaag. Dat komt omdat de vogel een typische kolonievogel is. Nergens woont een paartje roeken, nee, als ze er zijn, dan zijn het er veel. En ze schijten en schreeuwen ook erg veel. Grote kolonies vind je bijvoorbeeld in Borculo, Doesburg en op het industrieterrein de Kwinkweerd in Lochem. De vogels zwermen uit tot in de verre omtrek en behoren tot de nuttigste leden der kraaienfamilie, omdat ze het vooral voorzien hebben op emelten, de larven van de langpootmug. Emelten knagen graag aan de wortels van gras en doden zo soms hele stukken weiland.

De roek is bijna even groot als de zwarte kraai, maar volwassen dieren zijn te herkennen aan de lichte snavel (die van de zwarte kraai is zwart) en de 'broek'. Het dier wordt 46 centimeter lang en kan een gewicht bereiken van bijna een halve kilo. De mannetjes en vrouwtjes zijn gelijk. Het voedsel van de roek is hoofdzakelijk dierlijk: keverlarven, rupsen, slakken. Ook muizen staan op het menu, maar ook worden wel zaden en kiemplanten gegeten. De nesten bevinden zich in hoge bomen. De vogel broedt in grotere of kleinere kolonies en legt vroeg: al in maart worden de drie tot zes eieren gelegd. Daarop wordt dan iets minder dan drie weken gebroed. De jongen blijven vrij lang in het nest: vaak meer dan een maand. De vogel komt in Scandinavië nauwelijks voor.

De naam van deze vogel in andere talen
Engels Duits Frans Pools Latijn
Roek Saatkrähe Corbeau freux Gawron Corvus frugilegus


Line

Gardensafari Search
Gardensafari 'Moths and Butterflies' app Gardensafari 'Moths and Butterflies' app voor iPhone.


top of page
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)