banier
lijntje
lijntje

Kraai

Alle foto's op deze pagina zijn zogenaamde thumbnails. Klik erop om een grotere foto te zien. De meeste zijn ongeveer 800 x 600 pixels.

2 sec / 16 kb

De Bonte Kraai aan de Oostzeekust

De uitvoering van de kraai zoals te zien op de foto's komt in Nederland maar zelden voor. De foto is dan ook genomen in Dantzig, aan de Oostzeekust, waar de vogel 's winters als een soort steltloper zijn kostje pikkend in de bodem van de vloedlijn bijeen scharrelt. Het is de bonte kraai die met zijn grijze onderdelen een heel wat levendiger indruk maakt dan de ondersoort die we het meest in Nederland aantreffen: de zwarte kraai. In geheel West-Europa komt de zwarte uitvoering voor en in geheel Oost-Europa (en ook in Italie) komt de bonte het meest voor. De grens tussen de twee loopt ergens door Duitsland, want uit ervaring weet ik dat nagenoeg alle Nederlandse kraaien zwart zijn en nagenoeg alle Poolse kraaien bont. En van de plaats waar ik woon naar de Poolse grens is slechts 800 kilometer. De zwarte kraai is een typische plattelandsvogel, al moeten er enkele hoge bomen zijn om te nestelen. De zwarte kraai vormt 's winters soms kleine groepjes, maar zwermt nooit zo massaal als de roek. Wel zijn er soms gelegenheidsgroepjes met kraaien, kauwen, roeken en soms eksters te zien, vaak nog aangevuld met kokmeeuwen.

Bonte Kraai

Ook aan het Noordzeestrand zie je soms overwinterende Bonte Kraaien

De kraai is een forse vogel, althans voor de zangvogels waartoe hij behoort, ondanks zijn weinig melodieuze zang, van zo'n 47 centimeter. Hij weegt net iets meer dan een pond. Het is in Nederland een standvogel. Soms zijn er 's winters ook overwinteraars uit noordelijker streken. Mannetjes en vrouwtjes zijn gelijk. Er wordt genesteld vanaf maart in een groot takkennest, vaak hoog in een boom. Het legsel bestaat uit 3 tot 6 eieren. Die worden relatief kort bebroed (18 dagen), waarna de jongen ruim een maand op het nest blijven. Kraaien komen bijna overal voor waar (een enkele) boom staat tot in dorpen toe, maar de soort mijdt steden. De zwarte vorm leeft in Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland, Denemarken en de Benelux, de Alpenlanden, behalve Italië en grote delen van Duitsland. De bonte vorm woont in Duitsland en ten oosten daarvan, Ierland, Schotland en Italie, alsmede Scandinavië en de Balkan. Het is een alleseter die niet bijzonder schuw is, maar op respectabele afstand blijft van mensen. Het is één van de intelligentste vogelsoorten.

De naam van deze vogel in andere talen
Nederlands Engels Duits Frans Pools Latijn
Bonte Kraai Hooded Crow Nebelkrähe Corneille mantelée Wrona siwa Corvus corone cornix


Line

Gardensafari Search
Gardensafari 'Moths and Butterflies' app Gardensafari 'Moths and Butterflies' app voor iPhone.


top of page
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)