Gardensafari Photography - Disclaimer

Algemeen

www.gardensafari.net is eigendom van Hania Berdys ("de fotograaf"). De fotograaf onderhoudt deze website.
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.
De fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Gardensafari.net website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze websites te kunnen raadplegen. Hania Berdys is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Gardensafari.net website is verkregen.
De fotograaf aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website van Gardensafari.net wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Gardensafari.net website.

Intellectuele eigendomsrechten / auteursrechten / copyright

De fotograaf behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren fotomateriaal en teksten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf de foto's, de informatie en/of de huisstijl te kopiŽren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren. Niets uit de tekst op Gardensafari.net website mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Levering foto's

Op alle rechtsbetrekkingen van Hania Berdys zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. U kunt deze Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF bestand vanaf www.fotografenfederatie.nl. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

terug/back Back to Gardensafari homepage

        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)